Stretnutie
s krutou zimou
môže byť
pre ľudí bez domova
tým posledným

Adoptujte si posteľ v nocľahárni
organizácie Depaul Slovensko
a pomôžte ľuďom bez domova
nájsť útočisko pred zimou.

Vyberte si posteľ, ktorú by ste radi podporili

Za vašich 9 € mesačne dokážeme poskytnúť posteľ v Nocľahárni sv. Vincenta, teplú večeru, prístup k hygiene a sociálne poradenstvo.

Vašich 19 € mesačne prispeje k ukončeniu bezdomovectva jedného človeka a podporí ho v udržaní tepla a bezpečia prenajatého bytu na ďalšie dva dni.

Za vašich 29 € mesačne, môžeme poskytnúť posteľ v Útulku sv. Lujzy, kam sa môžu uchýliť po vážnej operácii a kde im pomôžeme nájsť nový domov.

Potravinová pomoc

Vďaka Vašim 30€ dokážeme ľuďom v teréne poskytnúť základné potraviny na prežitie.

Čo znamená
adopcia postele?

Ročne sa na nás obráti viac ako tisícpäťsto ľudí. Niektorí prídu raz, iným pomáhame pravidelne. Tak, ako by sme pomohli v prípade núdze aj vám a vašim blízkym, aj im poskytujeme teplé jedlo, ošatenie, sociálne poradenstvo a to najdôležitejšie – teplo vo forme postele a ľudské teplo od našich kolegov.

Žiaľ, naše finančné možnosti sú obmedzené a počas zimy je pre nás takmer nemožné pomôcť každému. Adopciou sa stanete podporovateľom našich postelí formou pravidelného mesačného daru. Pomôžete nám byť oporou pre viac ľudí v núdzi, prežiť zimu a dobre sa pripraviť na tú ďalšiu.

Pozrite si náš kampaňový spot

Prečo si zaslúžia
našu pomoc?

Ľudia bez domova sú ako my. Mnohí stratili zamestnanie, milovanú osobu alebo trpia vážnou chorobou. Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa snaží pomáhať všetkým, ktorí zostali na ulici. Pretože ulica nie je a pre nikoho nemôže byť domov.

Copyright © 2022 Depaul Slovensko súčasťou Depaul International